d ordt~in~beeld

de Geschiedenis van Dordrecht in beeld
Oudste Stad van Holland

Traject 8
van Groothoofdspoort
naar Damiatebrug


home

alle trajecten

tijdbalk

Lopend door het Palingstraatje zijn we nu we door de Groothoofdspoort gelopen en zien de fraaie achterzijde van het gebouw. Aan de prachtige versieringen valt eerder af te leiden dat deze zijde te beschouwen valt als voorzijde. Bezoekers van onze stad kwamen veelal via het water onze stad binnen en werden daarbij direct geimponeerd door het beeld van de Dordtse Maagd.In de middeleeuwen was het gebruikelijk een stad voor te stellen als een vrouw. Een vorm van samenwerking met overige steden in Holland werd gesuggereerd door de Dordtse maagd te omlijsten met wapens van die steden. Met uiteraard Dordrecht als belangrijk middelpunt. De eerste indruk moest dus goed zijn. Het door de poort binnengaan betekende vroeger dat men zich veilig kon voelen en precies wist met welke rechten en plichten men te maken had. Burgers van de stad werden niet voor niets destijds poorters genoemd. Toch leuk om te weten dat belangrijke personen uit de geschiedenis zoals bijvoorbeeld Napoleon, Koning Willem II, Maria de Medici door deze poort naar binnen zijn gegaan.


uitgever:
Vivat

We lopen even over het kippenbruggetje... Dit was de ijzeren loopbrug -in 1863 aangelegd- die het Groothoofd met de Merwekade verbond. In 1927 werd het bruggetje alweer afgebroken. Men vond de omweg langs de Boombrug blijkbaar kort genoeg. Hier hebben we een mooi gezicht op Boudier's Hotel Bellevue. Vanuit dit hotel kon worden genoten van een mooi uitzicht. De toevoeging aan de naam was misschien niet origineel maar zeker wel terecht. Onlangs gaf deze naam aanleiding om een rechtszaak te beginnen. De verkoper van het flink verwaarloosde pand meende ook nog recht te hebben op een fors bedrag als de naam van het gebouw Hotel Bellevue werd aangehouden. De rechter heeft rechtgesproken en geeft de verkoper geen gelijk. Als het pand een andere naam had gekregen zou het gebouw door Dordtenaren toch altijd volhardend Bellevue genoemd zou worden. Het Albert Schweitzerziekenhuis wordt in de volksmond na jaren ook nog steeds Merwedeziekenhuis genoemd.


uitgever:
van de Weg
catnr 954

Nu kijken we even naar rechts en zien daarbij de watertoren en de molen Welgelegen van Zwijndrecht. Zoals zoveel molens is ook deze molen afgebroken. De markante watertoren ontworpen door architect F.A. de Jongh staat er nog steeds. In 1889 kocht de toenmalige burgemeester van Zwijndrecht, P.J.A. de Bruine een perceel grond aan de Oude Maas.Later bleek hij die grond niet voor zichzelf te hebben gekocht maar hij verkocht een deel van die grond in 1890. Achteraf wist hij uiteraard al lang dat hier een watertoren zou worden gebouwd. Zo te zien is er niks nieuws onder de zon. Sjoemelende burgemeesters zijn van alle tijden. In de toenmalige gemeenteraad zat ene wethouder Dirk Vliegendhart.Laat deze persoon nu ook eigenaar zijn van de molen Welgelegen. Uiteraard zou door de bouw van de watertoren flink wat wind worden weggehouden. Dit verlies werd echter voor een behoorlijke som afgekocht. Burgemeester en wethouder werden zeker niet slechter van deze deal.


uitgever:
S.Bakker Jzn

Tegenwoordig maken we gebruik van de Waterbus. Begin vorige eeuw werd er ook gevaren met behoorlijk grote passagiersschepen. Hier zien we de salonboot "de president Steijn" voorbij komen.Het betreft hier een stoomboot varend tussen Dordrecht en Gorinchem. Martinus Theunis Steijn van 1847 -1916 was de 6e en laatste president van de Oranje Vrijstaat tot 1902. Hij werd onderscheiden voor zijn houding als staatsman en het opkomen voor de rechten van de Nederlandse gemeenschap.


uitgever:
V.D.W.D.
cat.nr 476

Dat het bij aankomst van een schip een drukte van belang was blijkt wel uit deze afbeelding. Allerlei handelswaar werd aan de kade afgezet. Het geheel gaf een levendige aanblik. Midden op de kade staat een gaslantaarn blijkbaar niet echt in de weg. In tegenstelling tot onze huidige lantaarnpalen rijkelijk versierd.


uitgever:
A.G.V.D.
catnr 413

Het bedrijf Fop Smit zorgde begin vorige eeuw niet alleen voor het vervoer tussen plaatsen in de omgeving van Dordrecht maar had ook oog voor de recreatie. In een tijd dat men bijna nooit op vakantie ging was een tochtje naar bijvoorbeeld Rotterdam of Gorinchem al een genot. Fop Smit speelde hier handig op in en verzorgde uitgebreide dienstregelingen. Een tochtje naar Gorinchem bijvoorbeeld duurde bijna 2 uur en tussentijds werd 5 maal aangemeerd.


uitgever:
V.D.W.D.
cat.nr118

Dat Fop Smit daar zelf ook reclame voor maakte laat deze ansichtkaart zien. Zelfs onze buitenlandse bezoekers werden hierbij niet vergeten.


uitgever:
Vurtheim

Waar was een betere vestigingsplaats te bedenken dan daar waar de Oude Maas, De Noord en de Merwede bijelkaar komen? Bij dit drierivierenpunt ontwikkelde zich dan ook logischerwijs de oudste stad van Holland: Dordrecht. Tot op de dag van vandaag is dit ook het drukste vaargebied van Europa. Hier zien we een foto vanuit de lucht. Het mag een wonder genoemd worden dat er zo weinig grote ongelukken zijn gebeurd.


uitgever:
onb

Het moet een machtig gezicht zijn geweest om de vele vrachtschepen voorzien van grote zeilen geruisloos voorbij Dordrecht te zien komen. De kunst van het zeilen werd al vaak op jonge leeftijd aangeleerd. De jeugd kreeg op die manier vroeg met orde en tucht te maken. Daarnaast was het van groot economisch belang voor de koopvaardij dat men over deskundig en jong personeel kon beschikken. Om ervaring op te doen werden er zeilwedstrijden georganiseerd. In 1848 werd er al een wedstrijd gehouden op de Oude Maas direct gestimuleerd door Prins Willem Frederik.


uitgever:
P.W.van de Weg
cat.nr 837

We gaan weer aan land en komen op de Kuipershaven. Al eerder is vermeld dat de wijnhandel voor onze stad van groot belang was. Vermoedelijk zal er tamelijk wat kuipersnijverheid in deze omgeving zijn geweest. Hier valt nu niet veel meer van te merken. Alhoewel: op het bord staat vermeld "Bordeaux". Een streek in Frankrijk waar heerlijke wijn vandaan komt. Het is ons niet bekend welk type zeilboot hier aan de kade ligt. Wellicht is het een Dordtse boeier. Deze hebben hier in Dordt tot 1923 gevaren en stonden bekend als de snelste zeilers.


uitgever:
v.d.S & v.D.

Hier zien we de Damiatebrug destijds ook wel Galgebrug genoemd. De laatste naam verwijst naar het uitzicht dat men van die plaats had op de galg die aan de overkant van de rivier bij Zwijndrecht stond. Misdadigers werden hier tot afschrikwekkend voorbeeld opgehangen. De latere naam Damiate verwijst naar de houthandel Damiate uit begin 17e eeuw van de heer de Roovere. Deze brug werd in 1639 gelegd over de ingang van de Wolwevershaven en in 1663 geheel vernieuwd.


uitgever:
V.D.W.D.
cat.nr. 532
foto Tollens

home

alle trajecten

volgend traject