dordtsekaart.nl
  de site voor echte schapekoppen
Canon Dordrecht
1000                      1100                      1200                      1300                      1400                      1500                      1600                      1700                      1800                      1900                      2000

         1049                                               1220     1271  1299      1352                       1418  1421 1457                1572        1603  1618 1672                                                1872              1940  1962 

1049
Eerste
vermelding naam
Dordrecht
1220
Dordrecht
krijgt
Stads
rechten
1271
Floris V
geeft
fiat
aanleg
stads-
gracht
1299
Dordrecht
krijgt
stapel-
recht
1352
Begin
van
Hoekse en
Kabeljauwse
twisten
in Dordt
1418
Belegering
stad
door
Jan
van
Brabant
1421
St
Eliza-
beths-
vloed
1457
grote
Stads-
brand
1572
Vrije
Staten
ver-
gadering
1603
Inpoldering
Oud
Dubbeldam
1618-1619
Nationale
Synode
1672
Moord
op Johan en
Cornelis
de Witt
1872
Aanleg
Spoorweg
Dordrecht
Rotterdam
40-45
Oorlogstijd
53
Ramp
62
Plan
Sanering
Binnenstad
Dordrecht
goedgekeurd
2015
Heden
home