Kaarten van V.& V.D.W.D.
www.dordtsekaart.nl
  de site voor verzamelaars van prentbriefkaarten
Catalogus van:
Versteeg en van de Weg
    
V.& V.D.W.D.

 

naar het hoofdmenu
naar de uitgevers
Cat.Nr Omschrijving
39 Hoogere Burgerschool (Oranjepark)
40 Hoogere Burgerschool (Oranjepark)
41a Poortje aan de Museumstraat
41b Vrieseweg Landhuis Merwehoeve kleur
42 ´tHuys ghenaemt den Coninck van Enghelant(Voorstraat 146)
43 Hotel "Ponsen" Stationsweg
44 Zwijndrechtsche Veer met "Veerdienst 4"
45 Spoorweg over het Hollandsch diep nabij Moerdijk (grootste brug van Nederland) kleur
46 Gezicht o.Stad van den watertoren af
47 Gezicht op de Staart van den Watertoren af (driedubbele kaart)
48 De Sleutel Groenmarkt 31 (ca 1550)
49 Gevel Wijnstraat 69 (ca 1660)
50 Gevels Museumstraat 36 (ca 1680)& 38 (ca 1750)
51 De gulden Os Groenmarkt 23 (voor 1523)
52 De Rozijnkorf Voorstraat 250 ( ca 1550)
53 Gevel Voorstraat 140 (ca 1740)
54 Gevels Wijnstraat 71 (1556) - 69 (ca 1660) - 67 (ca 1770)
55 Gevel Nieuwstraat 33 (ca 1600)
56 Gevel Wolwevershaven 37 (ca 1725)
57 de Pauw Voorstraat 201 (1618)
58 ' t Bever Schaap" Korte Engelenburgerkade 8 (ca 1660)
59 Gevel Grootekerksplein 3 (ca 1730)
60 Gezicht op Zwijndrecht van de Groote Kerk af (ook als dubbele kaart)
61 Gezicht o.Stad van de Groote Kerk af
62 Brug a/d Noordendijk
63 Groentenveiling a.Wijnstraat
64 Preekstoel in de Groote Kerk
65 Voorstraatshaven kleur
66 Nieuwe Haven kleur
67 Voorstraatshaven kleur
68 Voorstraatshaven kleur
69 Voorstraatshaven kleur
70 Voorstraatshaven kleur
71 Oud Straatje aan de Vest kleur
72 Voorstraatshaven kleur
73 Houtzaagmolens aan den Noordendijk kleur
74 Voorstraatshaven kleur
75 Voorstraatshaven kleur
76 Groote Kerk Bomkade
77 Muntpoortje aan de Voorstraat
78 Spoorbrug over het Hollandsch Diep Nabij Moerdijk (Grootste Brug van Nederland) (Dubbele Kaart)
79 Middelbaar Technische School Oranjelaan
80 Hoogere Burgerschool (Oranjepark)
81 Gevel Wolwevershaven 37 (ca 1725)
82 Nieuwe haven serie 1
83 Voorstraatshaven serie 1
84 Nieuwe Haven serie 1
85 Groote Kerk Bomkade serie 1
86 Oude Maas lage Zon serie 1
87 Voorstraatshaven
88 Nieuwe Haven serie 2
89 Voorstraatshaven serie 2
90 Nieuwe haven serie 2
91 Gevel Voorstraat 81 (1650)
92 Gevel Steegoversloot no 71(A) Gevel boven den Donkeren Steiger (B)
93 Gezicht op Zwijndrecht van de Groote Kerk af gezien
94 Spoorbrug over het Hollandsch Diep Nabij Moerdijk (Grootste Brug van Nederland)(Dubbele Kaart)
95 Gevel Steegoversloot no 9 (1621)
96 Gevel grote Spuistraat nr 5
97 Bij Ruine Huis de Merwede
98 Gevel Voorstraat 57(Begin 17de eeuw)[dubbele kaart]
99 Panorama van Dordrecht de Oude Maas en Zwijndrecht van Zwijndrecht af gezien[zesdubbele kaart]
100 Gezicht op Zwijndrecht van de Groote Kerk af gezien
101 Oud Straatje aan de Vest serie 2
102 Voorstraatshaven serie 2
103 Voorstraatshaven serie 2
104 Gast -of ziekenhuis Beverwijcksplein
105 Gevel Voorstraat 140 (ca1740)
106 Middelbaar Technische School Oranjelaan
107 Groothoofd Aanlegplaats Fop Smit kleur
108 Stationsweg Villa Simpang kleur
109 Zwanen in park Merwesteijn kleur
110 Spoorweg over het Hollandsch diep nabij Moerdijk (grootste brug van Nederland) kleur
111 Nieuwe Haven kleur
112 Scheffersplein kleur
113 Park "Merwesteijn" kleur
114 Groote Kerk kleur
115 Molen de Maagd kleur
116 Panorama van af de Groote Kerk kleur
117 Panorama van de Groote Kerk af gezien kleur
118 Standbeeld Ary Scheffer kleur
119 Groote Kerk, Bomkade kleur
120 De Crimpert Salm (1608) Vischstraat no 3 (dubbele kaart)
121 De Sleutel (ca 1550,gerestaureerd in 1913) Groenmarkt 31
122 Gevel Voorstraat 11 (ca 1620 gerestaureerd in 1913)
123 Gevel Hooge Nieuwstraat 19(1613)
124 Gevel Wijnstraat 81 (1766)
125a Gevel Lange Breedstraat 40
126 Gevel Wijnstraat 59 (ca 1530)
127 Gevel Wijnstraat 10 (1702)
128 Huis de twee vergulde bijlen(1683)Voorstraat 312
129 Gevel Kuipershaven 44(1700)
130 Gevel Wijnstraat 40 (1e helft 17e eeuw)
131 Gevel Voorstraat 134 (1603)
132 Gevel Wijnstraat 45 (1735)
133 Gevel Wijnstraat 118
134 Gevel Wijnstraat 35 (1630)
135 Nieuwe Haven serie 1
136 Voorstraatshaven serie 1
137 Voorstraatshaven serie 1
138 Groote Kerk Bomkade serie 1
139 Oud straatje aan de Vest serie 1
140 Nieuwe Haven serie 1
141 Noordendijk [ook in kleur] serie 11
142 Riviergezicht serie 11
143 Voorstraatshaven serie 11
144 Nieuwe haven serie 11
145 Nieuwe Haven serie 11
146 Voorstraatshaven serie 11
147a Crabbe hoff
147b Spaarbank Johan de Wittstraat 2
148 Poortje aan de Museumstraat
149 Villa Oranjepark 2
150 Kwekerij Rozenburg Burg de Raadtsingel 5
151 Ruine "Huis de Merwede"(ca 12e en 13e eeuw
152 Stationsweg-Burgem de Raadtsingel [enkele en dubbele kaart]
153 Oefeningen Pontonniers
154a Oefeningen Pontonniers
154b Oefeningen Pontonniers
155 Oefeningen Pontonniers
156 Gemeenteschool no 10 [dubbele kaart]
157 Spoorweg over het Hollandsch diep nabij Moerdijk (grootste brug van Nederland) kleur
158 Adspirant marine -Machinisten Logementschip "Bonaire" a. Staart
159 Adspirant marine -Machinisten Militaire Marsch met Stafmuziek Kon.Marine
160 Adspirant marine -Machinisten Militaire Marsch met Stafmuziek Kon.Marine
161 Middelbaar Technische School Oranjelaan
162 Hoogere Burgerschool(Oranjepark)
163 Korps Pontonniers Brug over de Oude Maas
164 Korps Pontonniers Schipbrug over de Oude Maas
165 Panorama van Dordrecht en de Oude Maas met Zwijndrechtse veer van zwijndrecht af gezien
166
167 (Vischbrug) Gedenkteeken van J.en C.de Witt( gemodeleerd door Toon Dupuys)
168 (Vischbrug) Gedenkteeken van J.en C.de Witt( gemodeleerd door Toon Dupuys)
169 (Vischbrug) Gedenkteeken van J.en C.de Witt( gemodeleerd door Toon Dupuys)
170 (Vischbrug) Gedenkteeken van J.en C.de Witt( gemodeleerd door Toon Dupuys)
171 Gedenkteeken van Johan en Cornelis de Witt
597 Voorstraatshaven