d ordt~in~beeld

de Geschiedenis van Dordrecht in beeld
Oudste Stad van Holland

Traject 3
van Johan de Wittbrug naar Visbrug


home

alle trajecten

tijdbalk

We zijn nu in de oude stad Dordrecht aangekomen. Vanaf het ontstaan van de plaats Dordrecht (zo rond het jaar 1000) tot 1850 speelde zich vooral hier het leven af. Zie de kaart van het gebied waar de grenzen van de stad zichtbaar worden .Zoals te zien werd de stad omgeven door de rivieren de Merwede en de Oude Maas en het water van de Spuihaven. Vooral de St Elizabethsvloed in 1421 heeft grote invloed gehad op de structuur van onze stad. Was de muur die de stad omsloot aanvankelijk de bescherming tegen vijandelijke aanvallen. Later bleek deze ook een bescherming tegen het water. Het water klotste tegen de muur. Wilt u een grotere kaart zien ga dan naar de link "grotere afbeelding"


oude kaart stad Dordrecht

grotere afbeelding

Dat het water onze stad in latere eeuwen vaker heeft bedreigd blijkt uit deze kaart van het Bagijnhof na de ramp van 1 februari 1953. Grote delen van Zeeland en Zuid-Holland stonden toen blank. Dus ook een groot deel van Dordrecht stond onder water zoals deze foto laat zien.
meer foto´s
van de
watersnood
ramp


Bagijnhof 1 febr 1953

onbekende uitgever

Het Bagijnhof is in de loop der jaren flink gewijzigd. De welvaart nam toe en de gebouwen werden steeds verbeterd. Zie ook het huidige bankgebouw thans in gebruik bij de bankverzekeraar Fortis. In de navolgende kaarten zien we het pand steeds fraaier worden.Op de achtergrond van deze kaart is de Molen de Maagd te zien. Deze stond tussen Vrieseplein en Bleekersdijk en werd afgebroken in 1919


Bagijnhof rond 1885

uitgever A.G.V.D.

Het pand thans voorzien van zolder met dakkapel heeft al wat meer aanzien...
catalogus
Zo Was Dordrecht


Spaarbankgebouw

uit serie Zo Was Dordrecht:
Koos Versteeg
Cat.nr 20

Nu nog met torentjes en omschreven als Spaarbank der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen kun je zeggen dat het pand af is. Ook op deze ansichtkaart is de Molen de Maagd nog te zien.


Spaarbank der Maatsch.t Nut v t Algemeen Dordrecht;

uitgave van Beijnen

Hier de achillespees van de stad. Als in Dordrecht gesproken wordt over oude gebouwen die nooit afgebroken hadden mogen worden dan komt altijd het Oude Postkantoor ter sprake . Om even te laten zien hoe het er toen uit zag deze kaart. Behalve mooie gebouwen valt verder op dat ook het natuurschoon niet werd vergeten.De bomen geven het Bagijnhof een schitterend aanzicht .Later werden deze bomen opgeofferd aan het oprukkende autoverkeer en de lobby van de middenstand.


het "oude" postkantoor

foto Tollens; uitg v.d.Weg

Nog een blik op het postkantoor. Het is frappant maar van het gebouw dat er nu staat -het gebouw van de Hema- hebben we nog geen foto van gevonden. Dit laten we maar zo..


nogmaals: het "oude" postkantoor

eveneens foto Tollens; uitg v.d.Weg

Inmiddels zijn we op de Visstraat aangekomen. De oude gebouwen zichtbaar op deze ansichtkaart met stempeljaar 1922 maken duidelijk dat hier gelukkig niet veel is gesloopt. De kaart werd uitgegeven door uitgever Morks.Het bedrijf Morks en Geuze is zichtbaar op de foto.


Vischstraat

Uitgave: Morks

Vis was van oudsher een belangrijke voedselbron. Veel water rondom de stad zorgde voor volop aanvoer van met name zalm en steur uit de nog niet vervuilde rivieren. Ook zeevis zoals bot en schol werd echter verhandeld met name op markt aan de Visstraat. Alleen de stad Dordrecht had namelijk in Zuid Holland het recht om vis op de markt te verkopen Dat het hier "Vischstraat" heet is dus niet zo toevallig. Aan de hoge ramen van de kerk op de hoek van de Voorstraat is nu nog te zien dat de buitenmuur van de kerk ook voor aardse zaken werd gebruikt...
catalogus
Zo Was Dordrecht


Vismarkt

uitg Koos Versteeg:
Zo Was Dordrecht
Cat.nr.645

De handel werd vanaf de middeleeuwen georganiseerd vanuit de gilden. Het viskopersgilde was uiteraard zeer rijk en dit was ook te zien aan het gebouw dat zij in gebruik hadden. In 1608 werd het gebouw "De Crimpert Salm" in renaissancestijl neergezet. Dit huis werd zo genoemd naar het zogenaamde "krimpslaan" van de zalm. Men gaf een slag achter de kieuwen waardoor de zalm een mooie roze kleur kreeg.


Huis De Crimpert Salm

uitgave: Kofa Linders

Inmiddels zijn we aangekomen bij de oude Visbrug. Zoals in traject 1 vermeld ging de paardentram over deze brug heen. Dat de brug nog niet zo breed was laat deze kaart zien. De brug overspant de Voorstraatshaven. Hierover later meer. De brug werd later verbreed vanwege de toename van het verkeer.


Vischbrug voor 1900

uitgave van de Weg

overzicht trajecten                        volgend traject